Avís legal

Els continguts i elements gràfics del lloc web www.autoarsht.com són propietat i estàn gestionats per TOT TURISME S.L:

Carrer del Cós, 89 baixos
08650 Sallent (Barcelona)
T. (+34) 938370966
escolar@totturisme.com
NIF: B61421152
LLicència: GC786

La totalitat d'aquesta pàgina web és propietat de TOT TURISME S.L i no pot ser objecte d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació, o qualsevol altre manera de difusió no autoritzada expressament.

L'accés a aquest web no atorga als usuaris drets ni cap titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial dels seus continguts.

D'acord amb la Llei de Protecció de Dades Personals (LOPD 15/99), les dades recollides a partir de correu electrònic o formularis del lloc web entraran a formar part del fitxer automatitzat propietat única de TOT TURISME S.L que té com a única finalitat la gestió administrativa, comercial i publicitària de l'empresa. Recordi que pot exercir quan ho desitgi el seu dret d'accés i cancel·lació mitjançant un correu electrònic a escolar@totturisme.com